Taplow utvikler «High Performance Team» med sine kunder

Taplows konsept «High Performance Team» innebærer at vi finner de riktige kandidatene basert på egenskaper, evner og profesjon gjennom utprøvd metodikk, grundige analyser og inngående bransjekunnskap.

Taplow er «spesialister i å finne de beste» som passer inn i teamene og i organisasjonen. Vår jobb begrenser seg ikke til å finne erstattere, men å bidra til kundens verdiskapning gjennom utvikling av menneskelige ressurser. Selskapet er en del av The Taplow Group S.A. som er et internasjonalt konsulentselskap med fokus på Executive Search.

 

Les mer om Taplow herLes mer om High Performance Team her